บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่

เรามีบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ด้วยเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย สำหรับโอกาสต่าง ๆ เช่น งานเลี้ยงวันเกิด การประชุม สัมมนา งานกีฬาสัมพันธ์ และ กิจกรรมโรงเรียน เป็นต้น